Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 21.9.2017, 17:52:29

Napíšte nám

l

Vývoz odpadu

ltu ku stiahnutiu rok 2017

tu ku stiahnutiu - zber jedlých olejov

tu ku stiahnutiu- upravený kalendár vývozu

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2017

Dodatok k zmluve o dielo

10/2017

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o.

Obec Udavské

11.08.2017

Zmluva č. 542/2017/OK

11/2017

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

PSK

Obec Udavské

02.06.2017

Príkazná zmluva

9/2017

500,00 EUR Päťsto

Marián Čorny

Obec Udavské

31.05.2017

Zmluva o úhrade nákladov za obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

8/2017

5 475,00 EUR Päťtidsícštyristosedemdesiatpäť

eustream a.s.

Obec Udavské

16.05.2017

Zmluva o dodávke prác na územnoplánovacej dokumentácii

6/2017

1 975,00 EUR Jedentisícdeväťstosedemdesiatpäť

Minor Plan projekčná kancelária

Obec Udavské

16.05.2017

Mandátna zmluva

5/2017

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto

PROMIRON s.r.o.

Obec Udavské

01.05.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

4/2017

161,00 EUR Stošesťdesiatjeden

Enercom s.r.o.

Obec Udavské

18.04.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

7/2017

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc

Nadácia SPP

Obec Udavské

31.03.2017

Dodatok 1/2017

Dodatok 1/2017

60,00 EUR Šesťdesiat

Fura s.r.o.

Obec Udavské

31.03.2017

Dodatok 2/2017

Dodatok 2/2017

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat

Fura s.r.o.

Obec Udavské

31.03.2017

Zmluva o dielo

3/2017

215,35 EUR Dvestopätnásť eur a 35 centov

IVES Košice

Obec Udavské

09.01.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

2/2017

1 085,00 EUR

Ing. Štefan Fabián PhD.

Obec Udavské

09.01.2017

Zmluva o poskytnutí služby

1/2017

980,00 EUR

Gemini People s.r.o.

Obec Udavské

07.10.2016

Zmluva o dielo

16/2016

13 473,64 EUR

StaMi – a s. r.o.

Obec Udavské

31.08.2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

15/2016

120,00 EUR

JUDr. Ing. Zuzana Lodová Amrichová

Obec Udavské

31.08.2016

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb

14/2016

0,00 EUR

Advokátska kancelária

Obec Udavské

22.08.2016

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení SOÚ Ptičie

13/2016 - dodatok

0,00 EUR

Obec Ptičie

Obec Udavské

01.08.2016

Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva

17/2016

3 850,00 EUR

Dr. Martin Molnár

Obec Udavské

28.06.2016

Zmluva o zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

12/2016

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Udavské

19.04.2016

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

11/2016

1 085,00 EUR

Interaudit univerzal, s.r.o.

Obec Udavské

19.04.2016

Zmluva o dielo

10/2016

10 530,00 EUR

LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o.

Obec Udavské

19.04.2016

Autorská zmluva o dielo

9/2016

1 000,00 EUR

PhDr. Daniela Pellová

Obec Udavské

19.04.2016

Autorská zmluva o dielo

8/2016

200,00 EUR

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Obec Udavské

19.04.2016

Autorská zmluva o dielo

7/2016

400,00 EUR

Mgr. Jozef Hrabovský

Obec Udavské

19.04.2016

Autorská zmluva o dielo

6/2016

600,00 EUR

Mgr. Martin Urban

Obec Udavské

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: