Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dátum a čas

Dnes je piatok, 24.5.2019, 13:42:16

Napíšte nám

l

Vývoz odpadu 2019

l

Vývoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu 

Rok 2019

tu ku stiahnutiu

Vývoz jedlých olejov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

P.č.

Názov VZN Tu ku stiahnutiu
1. VZN č.1/2019 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Udavské tu ku stiahnutiu
2. VZN č.7/2018 o vyhradení miest a podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Udavské tu ku stiahnutiu

3.

VZN č. 6/2017 o zmene a doplnkoch ÚPD obce Udavské

tu ku stiahnutiu

4. VZN č. 5/2016 o zásadách nakladania s majetkom obce tu ku stiahnutiu
5. VZN č.4/2016 o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Udavské (trhový poriadok) tu ku stiahnutiu
6. VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi tu ku stiahnutiu
7. VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ Udavské Doplnok č. 7 a Doplnok č. 8  na rok 2019

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

8. VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce tu ku stiahnutiu
9. VZN č. 23/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Udavské Dodatok č.1 k VZN č. 23/2014

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

10. VZN č. 22/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na území obce Udavské   Dodatok č.1 k VZN č. 22/2014 tu ku stiahnutiu
11. VZN č. 19/2010 o správnych poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Udavskom Dodatok č. 1 k VZN č. 19/2010

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

12. VZN č.15/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Udavské vrátane Dodatkov 1. až 4. tu ku stiahnutiu
13. VZN č.14/2008 o vytváraní zdravého ŽP, o ochrane verejného poriadku a zelene tu ku stiahnutiu
14. VZN č. 13/2018 o podmienkách podnikania na území obce Udavské tu ku stiahnutiu
15. VZN č. 12/2008 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce Udavské tu ku stiahnutiu
16. VZN č. 10/2008 o chove a držaní hospodárskych zvierat na území obce Udavské Dodatok č.1 k VZN č. 10/2018

tu ku stiahnutiu  tu ku stiahnutiu

17. VZN č. 6/2008 o určení školského obvodu Dodatok č.1 k VZN        č. 6/2008 tu ku stiahnutiu
18. VZN č. 5/2008 o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté služby v obci tu ku stiahnutiu
19. VZN č.4/2008 o organizovaní menších obecných služieb v obci Udavské tu ku stiahnutiu
20. VZN č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiskla a Domu smútku obce Udavské  Dodatok č. 1/2008 k VZN č.3/2007

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

21. VZN č. 1/2007 o vyhlásení záväznej časti ÚPD obce Udavské tu ku stiahnutiu