Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 21.3.2019, 20:41:45

Napíšte nám

l

Vývoz odpadu 2019

l

Vývoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu 

Rok 2019

tu ku stiahnutiu

Vývoz jedlých olejov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

 • 1

Projekt


 

 Projekt  Projekt

 

 

PROJEKT
Kultúra bez hraníc. Výstavba a modernizácia Poľsko-Slovenských kulturných domov
Obec Besko a 15 obcí Koškovského Mikroregiónu
PROJECT
Culture without frontiers. Construction and modernization of the Polish-Slovak cultural houses
Village Besko and 15 villages of microregion Koškovce

 

1. Vedúci partner projektu 

 •   Obec Besko

 

2. Partneri projektu  15 obcí Koškovského mikroregiónu:
 • Obec Hankovce
 • Obec Dedačov
 • Obec Koškovce
 • Obec Jabloň
 • Obec Slovenské Krivé
 • Obec Zbudské Dlhé
 • Obec Hrabovec nad Laborcom
 • Obec Ľubiša
 • Obec Vyšné Ladičkovce
 • Obec Nižné Ladičkovce
 • Obec Veľopolie
 • Obec Udavské
 • Obec Kochanovce
 • Obec Rokytov pri Humennom
 • Obec Lackovce

 

3. Hlavný cieľ projektu

Hlavným dlhodobým cieľom je rozvoj a upevnenie spolupráce medzi spoločenstvami obcí s perspektívou ďalšieho spoločného rozvoja v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. Tento cieľ sa dosiahne investíciou do kultúrnej infraštruktúry (výstavba a modernizácia), čo pozitívne ovplyvní vytvorenie základov pre dlhodobú cezhraničnú hospodársku spoluprácu, čo ovplyvní zlepšenie kvality života obyvateľov. Realizácia projektu je nevyhnutná pre rozvoj obcí a regiónov, zlepšenie kvality sociálneho a kultúrneho života pozitívne ovplyvní imidž obcí na poľskej aj slovenskej strane a bude modelovým vzorom realizácie spolupráce pre sociálne a kultúrne oživenie. Realizácia projektu je v súlade so všeobecným cieľom Programu, ktorým je zväčšenie efektivity regionálnej politiky medzinárodnou propagáciou a spoluprácou, tvorením sietí, výmenou skúseností medzi regionálnymi aj miestnymi inštitúciami.
Špecifické ciele projektu:
 • Posilnenie a prehĺbenie spolupráce medzi obyvateľmi obce Besko a Mikroregiónom Koškovské rozvojom kultúrnych aktivít v novo vzniknutom Kultúrnom dome a modernizovaných infraštruktúrnych objektoch v Mikroregióne Koškovské;
 • zvýšenie kvality života a práce na vidieku;
 • rast turistickej a investičnej aktivity vidieka;
 • uspokojovanie sociálnych a kultúrnych potrieb obyvateľov vidieka;
 • kultivovanie identity vidieckeho spoločenstva, zachovanie kultúrneho dedičstva a špecifických hodnôt vidieka;
 • propagácia vidieka;
 • udržiavanie lokálnych tradícií
 • eliminovanie prekážok v prístupe obyvateľstva vidieka k plnej kultúrnej, informačnej a vzdelávacej ponuke, čo v budúcnosti by malo znížiť rozdiely medzi mestom a dedinou,
 • vytvorenie spoločnosti otvorenej voči svetu a nepretržitý rozvoj a zvyšovanie kvalifikácií
Výmena vedomostí a skúseností v dlhodobej časovej perspektíve ovplyvní rozvoj priateľstva a spoluprácu medzi miestnymi spoločenstvami obidvoch krajín a prispeje k vypracovaniu modelov sociálnych a kultúrnych aktivít a k vyriešeniu problémov v lokálnom a regionálnom meradle.

 

4. Suma finančného príspevku z ERDF: 1 527 295,75 € - 85 % celkových oprávnených nákladov

 

5. Územie realizácie projektu: Obec Besko, okres Sanok, štát Poľská republika, Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj, Okres Humenné, Koškovský mikroregión

 

6. Správy o postupe realizácie projektu sú k nahliadnutiu v prílohe.

 

7. Informácie o projekte sú zverejnené taktiež na informačnej tabuli umiestnenej pred rekonštruovaným kultúrnym domom.


 

Príloha

10. 6. 2014 Zobraziť menej

Stránka

 • 1