Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dátum a čas

Dnes je utorok, 16.10.2018, 7:26:34

Napíšte nám

l

Vývoz odpadu

l

 

Vývoz jedlých olejov

tu ku stiahnutiu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Výzva na predloženie ponuky - „ Rozšírenie kapacity materskej školy Udavské “

Prílohy k výzve na predloženie ponuky:
Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 Výkaz výmer
Príloha č.3 Návrh zmluvných podmienok
Príloha č.4 Projektová dokumentácia

12. 2. 2018 Zobraziť viac

Fašiangová párty

Fašiangová pártyPozvánka

16. 1. 2017 Zobraziť viac

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Udavskom

Pozvánka

Obec Udavské,  zastúpená  Tomášom Pastirákom   starostom obce

Pozvánka

        Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Udavskom   z v o l á v a m    11.  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v   Udavskom,  ktoré  sa  uskutoční   dňa  18. marca  2015 /piatok/  o   17.00  hod   na  Obecnom úrade v  Udavskom.

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1/2016  k VZN č. 22 /2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na území obce Udavské
 6. Prerokovanie a schválenie vydania knihy o obci Udavské k 700. výročiu 1. písomnej zmienky o obci
 7. Prerokovanie a schválenie výstavby detského ihriska
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

                                                                                           Tomáš Pastirák, v.r. , starosta obce                                                                              

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 


15. 3. 2016 Zobraziť menej

Voľby do NR SR

Výsledky volieb v obci Udavské

7. 3. 2016 Zobraziť viac

Stránka