Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dátum a čas

Dnes je streda, 24.1.2018, 2:13:32

Napíšte nám

l

Vývoz odpadu

l

Rok 2018

tu ku stiahnutiu

Vývoz jedlých olejov

tu ku stiahnutiu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Fašiangová párty

Fašiangová pártyPozvánka

16. 1. 2017 Zobraziť viac

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Udavskom

Pozvánka

Obec Udavské,  zastúpená  Tomášom Pastirákom   starostom obce

Pozvánka

        Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Udavskom   z v o l á v a m    11.  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v   Udavskom,  ktoré  sa  uskutoční   dňa  18. marca  2015 /piatok/  o   17.00  hod   na  Obecnom úrade v  Udavskom.

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1/2016  k VZN č. 22 /2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na území obce Udavské
 6. Prerokovanie a schválenie vydania knihy o obci Udavské k 700. výročiu 1. písomnej zmienky o obci
 7. Prerokovanie a schválenie výstavby detského ihriska
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

                                                                                           Tomáš Pastirák, v.r. , starosta obce                                                                              

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 


15. 3. 2016 Zobraziť menej

Voľby do NR SR

Výsledky volieb v obci Udavské

7. 3. 2016 Zobraziť viac

Pozvánka na stretnutie so sv.Mikulášom

Pozvánka na stretnutie so sv.MikulášomStretnutie so sv.Mikulášom

30. 11. 2015 Zobraziť viac

Stránka