Menu
Obec Udavské
Obec Udavské

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

478/2018

1 172,30 EUR

Obec Udavské

Vladimír Jaroš

17. 12. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2018

1 080,00 EUR

Holičstvo a kaderníctvo Andrea

Obec Udavské

28. 9. 2018

Dodatok 1/2018

1/2018 dodatok

0,00 EUR

Fura s.r.o.

Obec Udavské

4. 7. 2018

Zmluva o dielo

6/2018

814,80 EUR

Gasprojekt, spol. s r.o.

Obec Udavské

14. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce na rok 2018

D/03/2018

500,00 EUR

Obec Udavské

ZO ZŤP Udavské

14. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY/28/2018 z Nadačného fondu MUNICIPALITY pri NadáciiSPP

4/2018

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Nadácia SPP

Obec Udavské

3. 5. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2/2018 Dodatok

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Udavské

30. 4. 2018

Zmluva o dielo

117/2018

25,00 EUR

PP Protect

Obec Udavské

21. 3. 2018

Zmluva o podmienkách rozšírenia distribučnej siete

1000480218/2018

540,00 EUR

Distribúcia SPP

Obec Udavské

5. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce na rok 2018

D/02/2018

500,00 EUR

Obec Udavské

Klub slovenského misijného hnutia

14. 2. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie

1/2018 Dodatok

5 975,00 EUR Päťtisícdeväťstosedemdesiatpäť

eustream a.s.

Obec Udavské

5. 2. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce na rok 2018

D/01/2018

12 000,00 EUR

Obec Udavské

OŠK Udavské

5. 2. 2018

Zmluva o poskytnutí odborej pomoci pri verejnom obstarávaní

3/2018

420,00 EUR Štyristodvadsať eur

Ing. Anton Sabo

Obec Udavské

1. 2. 2018

Zámenná zmluva

2/2018

0,00 EUR Nula eur

Mária Romanová, Mária Šalatová

Obec Udavské

30. 1. 2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

1/2018

1 185,00 EUR Jedentisícstoosemdesiatpäť eur

Ing. Štefan Fabián PhD.

Obec Udavské

31. 12. 2017

Nájomná zmluva

17/2017

603,00 EUR Šesťstotri eur ročne

TERING, spol. s.r.o.

Obec Udavské

23. 12. 2017

Zmluva o dielo č. 003/2017

16/2017

11 461,22 EUR Jedenásťtisícštyristošesťdesiatjeden eur a dvadsaťdva centov

Ing. Kamil Sokyra DS-mix Dobré služby

Obec Udavské

14. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021H959-221-10

159 890,14 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Obec Udavské

8. 11. 2017

Dodatok č. 1 k zmluve o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie

15/2017

2 475,00 EUR Dvetisícštyristosedemdesiatpäť

Minor Plan projekčná kancelária

Obec Udavské

19. 10. 2017

Zmluva o grantovom účte

14/2017

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Udavské

31. 8. 2017

Dodatok k zmluve o dielo

10/2017

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o.

Obec Udavské

20. 8. 2017

Príkazná zmluva

13/2017

120,00 EUR Jedenstodvadsať

Dukát

Obec Udavské

20. 8. 2017

Príkazná zmluva

12/2017

3 000,00 EUR Trfitisíc

Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou

Obec Udavské

11. 8. 2017

Zmluva č. 542/2017/OK

11/2017

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

PSK

Obec Udavské

2. 6. 2017

Príkazná zmluva

9/2017

500,00 EUR Päťsto

Marián Čorny

Obec Udavské

31. 5. 2017

Zmluva o úhrade nákladov za obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

8/2017

5 475,00 EUR Päťtidsícštyristosedemdesiatpäť

eustream a.s.

Obec Udavské

16. 5. 2017

Zmluva o dodávke prác na územnoplánovacej dokumentácii

6/2017

1 975,00 EUR Jedentisícdeväťstosedemdesiatpäť

Minor Plan projekčná kancelária

Obec Udavské

16. 5. 2017

Mandátna zmluva

5/2017

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto

PROMIRON s.r.o.

Obec Udavské

1. 5. 2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

4/2017

161,00 EUR Stošesťdesiatjeden

Enercom s.r.o.

Obec Udavské

21. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

D042017

500,00 EUR

Klub slovenského misijného hnutia

Obec Udavské

18. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

7/2017

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc

Nadácia SPP

Obec Udavské

31. 3. 2017

Dodatok 1/2017

Dodatok 1/2017

60,00 EUR Šesťdesiat

Fura s.r.o.

Obec Udavské

31. 3. 2017

Dodatok 2/2017

Dodatok 2/2017

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat

Fura s.r.o.

Obec Udavské

31. 3. 2017

Zmluva o dielo

3/2017

215,35 EUR Dvestopätnásť eur a 35 centov

IVES Košice

Obec Udavské

24. 3. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

D032017

500,00 EUR

ZO ZŤP Udavské

Obec Udavské

10. 2. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

D022017

2 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Udavské

Obec Udavské

2. 2. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

D012017

11 500,00 EUR

Obecný športový klub Udavské, FO

Obec Udavské

9. 1. 2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

2/2017

1 085,00 EUR

Ing. Štefan Fabián PhD.

Obec Udavské

9. 1. 2017

Zmluva o poskytnutí služby

1/2017

980,00 EUR

Gemini People s.r.o.

Obec Udavské

31. 12. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

541/2016

1 080,00 EUR

Holičstvo a kaderníctvo Andrea

Obec Udavské

31. 12. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

540/2016

2 344,60 EUR

Vladimír Jaroš

Obec Udavské

7. 10. 2016

Zmluva o dielo

16/2016

13 473,64 EUR

StaMi – a s. r.o.

Obec Udavské

31. 8. 2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

15/2016

120,00 EUR

JUDr. Ing. Zuzana Lodová Amrichová

Obec Udavské

31. 8. 2016

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb

14/2016

0,00 EUR

Advokátska kancelária

Obec Udavské

22. 8. 2016

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení SOÚ Ptičie

13/2016 - dodatok

0,00 EUR

Obec Ptičie

Obec Udavské

1. 8. 2016

Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva

17/2016

3 850,00 EUR

Dr. Martin Molnár

Obec Udavské

28. 6. 2016

Zmluva o zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

12/2016

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Udavské

19. 4. 2016

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

11/2016

1 085,00 EUR

Interaudit univerzal, s.r.o.

Obec Udavské

19. 4. 2016

Zmluva o dielo

10/2016

10 530,00 EUR

LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o.

Obec Udavské

19. 4. 2016

Autorská zmluva o dielo

9/2016

1 000,00 EUR

PhDr. Daniela Pellová

Obec Udavské

19. 4. 2016

Autorská zmluva o dielo

8/2016

200,00 EUR

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Obec Udavské

19. 4. 2016

Autorská zmluva o dielo

7/2016

400,00 EUR

Mgr. Jozef Hrabovský

Obec Udavské

19. 4. 2016

Autorská zmluva o dielo

6/2016

600,00 EUR

Mgr. Martin Urban

Obec Udavské

19. 4. 2016

Autorská zmluva o dielo

5/2016

450,00 EUR

Mgr. Ľudmila Tirpáková

Obec Udavské

19. 4. 2016

Autorská zmluva o dielo

4/2016

300,00 EUR

Ing. Miroslav Buraľ

Obec Udavské

19. 4. 2016

Autorská zmluva o dielo

3/2016

200,00 EUR

Mgr. Rastislav Hreha, PhD.

Obec Udavské

1. 4. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

21/2016

500,00 EUR Päťsto

ZO ZŤP Udavské

Obec Udavské

1. 4. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

20/2016

500,00 EUR Päťsto

Klub slovenského misijného hnutia

Obec Udavské

1. 4. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2016

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto

OŠK Udavské

Obec Udavské

1. 4. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/2016

11 500,00 EUR Jedenásťtisícpäťsto

OŠK Udavské

Obec Udavské

15. 2. 2016

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 138/53/2016/IÚ

2/2016

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spolocnost, a.s

Obec Udavské

13. 1. 2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

1/2016

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Udavské

16. 12. 2015

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

4/2015 - dodatok

0,00 EUR

Right Power energy

Obec Udavské

30. 11. 2015

Poistná zmluva pre poistenie majetku

7/2015

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Udavské

15. 5. 2015

Nájomná zmluva

6/2015

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Udavské

Obec Udavské

23. 4. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2015

500,00 EUR

Obec Udavské

Obec Vyšné Ladičkovce

23. 4. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2015

5 000,00 EUR

Obec Udavské

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Udavské

27. 3. 2015

Zmluva o dielo

3/2015

900,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra

Obec Udavské

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 29.2.2024, 14:57:45

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Napíšte nám

l

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:144
TÝŽDEŇ:970
CELKOM:480905

1. písomná zmienka 1317
Počet obyvateľov 1254
Nadmorská výška 165 m
Mlyn
Kostol
Základná škola