Menu
Obec Udavské
Obec Udavské

Aktuality

logo

Výluka vlakov osobnej dopravy_zmena od 09.06.2024

Dátum: 7. 6. 2024

V prílohe informácia k zmene cestovného poriadku platná od 09.06.2024 – uzol Humenné – elektrifikácia trate Humenné – Bánovce nad Ondavou.

Úspech OŠK Udavské

Úspech OŠK Udavské

Dátum: 10. 5. 2024

Poďakovanie za príkladnú reprezentáciu obce patrí celému realizačnému tímu a všetkým hráčom za účasť vo finále 44. ročníka pohára Nexis Fibers a ObFZ Humennné.

Vyčistenie priekopy

Vyčistenie priekopy

Dátum: 2. 4. 2024

Obec zrealizovala vyčistenie priekopy popri hlavnej ceste od základnej školy smerom na Humenné. Zlepšili sa tým odtokové pomery pre dažďovú vodu v prípade prívalových dažďov.

Obnova lávky cez Udavu

Obnova lávky cez Udavu

Dátum: 2. 4. 2024

Doplnením zábradlia, vystužením uvoľnených plechov, opravou poškodených častí a náterom obec zrealizovala rekonštrukciu lávky cez Udavu.

logo

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

Dátum: 15. 3. 2024

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického

Busta kardinálovi Jozefovi Tomkovi

Busta kardinálovi Jozefovi Tomkovi

Dátum: 13. 3. 2024

V nedeľu 10.3.2024 bola na námestí obce slávnostne odhalená busta významnému rodákovi našej obce kardinálovi Jozefovi Tomkovi.

Výstavba malej kompostárne v obci Udavské

Výstavba malej kompostárne v obci Udavské

Dátum: 1. 3. 2024

Začali sa stavebné práce na projekte "Výstavba malej kompostárne v obci Udavské". Projekt je podporený finančnými prostriedkami ministerstva životného prostredia z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 50 000 €.

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Dátum: 29. 2. 2024

V našej obci nainštalujeme 180 nových LED pouličných svietidiel. Modernizácia verejného osvetlenia má zvýšiť energetickú efektívnosť, bezpečnosť občanov a zároveň znížiť svetelné znečistenie.

logo

OZNAM - Slovenská pošta

Dátum: 29. 2. 2024

Nové služby na našej pošte.

logo

ŽSR - zmena dopravnej obsluhy od 3.3.2024

Dátum: 26. 2. 2024

Elektrifikácia Bánovce nad Ondavou-Humenné - zmena dopravnej obsluhy od 3.3.2024

Odstavná plocha pri ZŠ Udavské

Odstavná plocha pri ZŠ Udavské

Dátum: 10. 1. 2024

Stavebné práce pre odstavnú plochu pri základnej škole sú ukončené. Odstavná plocha začala slúžiť svojmu účelu.

foto

Harmonogram separovaného zberu 2024

Dátum: 4. 1. 2024

Harmonogram zberu odpadu z domácnosti na rok 2024

Triatlonová sieň slávy - Marek Nemčík

Triatlonová sieň slávy - Marek Nemčík

Dátum: 2. 1. 2024

Ďalší veľký úspech nášho "železného muža"

Merače rýchlosti motorových vozidiel

Merače rýchlosti motorových vozidiel

Dátum: 15. 12. 2023

Z dôvodu dodržiavania dopravných predpisov a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky obec zakúpila a bude prevádzkovať na ceste III/3839 v smere z Humenného a smere z V. Hrušova a na ceste III/3840 v smere z Veľopolia na vstupoch do našej obce 3 merače rýchlosti.

logo

SAD Humenné - odchody autobusov zastávky Udavské

Dátum: 7. 12. 2023

Aktualizované odchody autobusov platné od 10.12.2023

Rozšírenie kapacity Z - BOXu.

Rozšírenie kapacity Z - BOXu.

Dátum: 31. 10. 2023

Výdajne miesto sa nachádza za kultúrnym domom, oproti obecnému úradu na námestí obce

logo

Mobilná aplikácia - FURA zvoz

Dátum: 12. 10. 2023

Bezplatná aplikácia dostupná v Google play a App Store v ktorej si môžu občania nastaviť upozornenia na zber komunálneho odpadu a separovaný zber v našej obci.

logo

OZNAM - Železničná spoločnosť Slovensko

Dátum: 19. 9. 2023

Rozsiahla výluka na úseku trate Strážske – Humenné od 25.09.2023, s ktorou súvisí aj obmedzenie železničnej osobnej dopravy na tratiach 191 Strážske – Humenné – Medzilaborce mesto a 196 Humenné – Stakčín

Aj takto si nažívame.....

Aj takto si nažívame.....

Dátum: 7. 8. 2023

Nepochopiteľné správanie jednotlivcov dáva zlé svetlo na slušnú väčšinu.

Odvedenie povrchových vôd - Zamajir

Odvedenie povrchových vôd - Zamajir

Dátum: 4. 8. 2023

Druhá etapa zákazky Odvedenie povrchových vôd Zamajír bola ukončená.

Priepust pri Laborci

Priepust pri Laborci

Dátum: 4. 8. 2023

Obec Udavské zrealizovala priepust cez cestu k letisku čím bol zabezpečený odtok dažďovej vody do Laborca, ktorá sa zdržiavala v priekope pri ceste.

Príklad dobrej spolupráce

Príklad dobrej spolupráce

Dátum: 9. 6. 2023

Aj takto môže vyzerať spolupráca obec - občan! 

Všetko najlepšie - 100 rokov života!

Všetko najlepšie - 100 rokov života!

Dátum: 9. 6. 2023

Dnes 9.6.2023 sa p. Zuzana Sidorová rodáčka a občianka našej obce dožíva krásneho životného jubilea - 100 rokov života. Najstaršej obyvateľke prajeme hlavne pevné zdravie. Všetko najlepšie! Živio, živio!

Stavebné úpravy domu smútku Udavské

Stavebné úpravy domu smútku Udavské

Dátum: 9. 6. 2023

Zhotoviteľ DREAL STAV s.r.o. ukončil realizáciou diela Stavebné úpravy domu smútku Udavské - odstránenie garáže a úprava sociálnej časti

OZNAM - KOMPOSTER NA PREDAJ

OZNAM - KOMPOSTER NA PREDAJ

Dátum: 27. 3. 2023

Obec ponúka na predaj 1000l komposter do záhrad.
Cena 60€/ks

OZNAM - VÝZVA POLÍCIE

Dátum: 21. 2. 2023

Policajný zbor opätovne upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú najmä na senioroch.

31. ročník medzinárodnej súťaže a výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2023

Dátum: 6. 2. 2023

Vihorlatské múzeum v Humennom ako vyhlasovateľ a organizátor 31. ročníka medzinárodnej súťaže a výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2023 si dovoľuje upriamiť Vašu pozornosť na podujatie spojené s prezentáciou tradície krasličiarstva.

Nový prístrešok pri vstupe do knižnice

Nový prístrešok pri vstupe do knižnice

Dátum: 30. 1. 2023

V týchto dňoch bolo zrealizované prekrytie vstupu do knižnice a klubovne z hlavnej cesty prístreškom.

logo

Výsledky volieb 2022 - obec

Dátum: 30. 10. 2022

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva obce Udavské

logo

Výsledky volieb 2022 - PSK

Dátum: 30. 10. 2022

Výsledky volieb vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja za obec Udavské

foto

Veterinárne opatrenie

Dátum: 4. 10. 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom nariaďuje pre obce nachádzajúce sa v zóne pozorovania veterinárne opatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby - besnoty u jazveca lesného

Pohyb a šport patria k deťom

Pohyb a šport patria k deťom

Dátum: 13. 9. 2022

V areáli ZŠ s MŠ Udavské máme v prevádzke dva nové pingpongové stoly pre žiakov školy ale aj verejnosť.

Z-BOX Udavské

Z-BOX Udavské

Dátum: 7. 6. 2022

Nová služba pre občanov obce už v prevádzke. Výdajne miesto sa nachádza za kultúrnym domom, oproti obecnému úradu na námestí obce.

Šatne a sociálne zariadenia Udavské

Šatne a sociálne zariadenia Udavské

Dátum: 14. 4. 2022

Začali sa práce na projekte: Šatne a sociálne zariadenia Udavské . Stavba sa realizuje na miestnom futbalovom štadióne. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Optický internet - nahlásenie záujemcov

Dátum: 13. 4. 2022

Záujemcovia o individuálne napojenie sa domácnosti na optickú sieť (domovú prípojku na optický internet) sa môžu nahlásiť na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Nové detské ihrisko

Nové detské ihrisko

Dátum: 8. 4. 2022

Ďalšia etapa projektu Rozšírenie kapacity materskej školy Udavské- Stavebné úpravy -detské ihrisko bola dokončená a je odovzdaná do užívania.
Detské ihrisko sa nachádza v areáli miestnej ZŠ s MŠ .

Rozšírenie regionálnej optickej siete - pripojenie obce Udavské

Rozšírenie regionálnej optickej siete - pripojenie obce Udavské

Dátum: 3. 2. 2022

Začali sa práce na optickej sieti v našej obci. Predpokladaný termín ukončenia 30.4.2022

smart info

Dostávajte správy z našej obce prostredníctvom e-mailov

Dátum: 1. 2. 2022

Vážení občania, naša obec vám ponúka možnosť bezplatnej služby Smart Info na odoslanie dôležitých informácií a správ z obce priamo do vašich mobilov na váš e-mail.

Sčítanie SODB 2021

Sčítanie SODB 2021

Dátum: 25. 1. 2022

Základné výsledky elektronického sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 našej obce v grafickej podobe.

Ironman z našej obce - MAREK NEMČÍK

Ironman z našej obce - MAREK NEMČÍK

Dátum: 6. 10. 2021

Triatlonista Marek Nemčík premenil plán na realitu. V nedeľu 3.10.2021 v Barcelone úspešne dokončil svoje 100. preteky. Zaradil sa tak medzi svetové legendy tohto športu.

SKATEBOARDOVÁ VLNA

SKATEBOARDOVÁ VLNA

Dátum: 25. 5. 2021

25.5.2021 pokládkou asfaltového koberca a osadením skateboardovej vlny boli ukončené práce na výstavbe spevnenej plochy na námesti obce. Mládež našej obce môže využívať tento priestor na voľnočasové aktivity pri dodržiavaní prevádzkového poriadku.

CHODNÍK ZAMAJIR II. UDAVSKÉ

CHODNÍK ZAMAJIR II. UDAVSKÉ

Dátum: 25. 5. 2021

v piatok 21.5.2021 boli ukončené stavebné práce na stavbe „CHODNÍK ZAMAJIR II. UDAVSKÉ“ popri štátnej ceste III/3839 v našej obci od č.d.223 po č.d.465 v smere na Vyšný Hrušov.

OSADENIE ŽĽABOV - ULICA PRI IHRISKU

OSADENIE ŽĽABOV - ULICA PRI IHRISKU

Dátum: 15. 4. 2021

Odvod povrchovej vody z ulice pri ihrisku osadením odvodňovacích žľabov.

NOVÁ SLUŽBA NA OBECNOM ÚRADE

NOVÁ SLUŽBA NA OBECNOM ÚRADE

Dátum: 1. 4. 2021

Platba kartou je v súčasnosti bežným spôsobom platenia. Od 1.4.2021 je možnosť realizovať platbu pomocou stacionárneho platobného terminálu na obecnom úrade. Terminál akceptuje štandardné kreditné/debetné platobné karty.

CHODNÍK ZAMAJIR II. UDAVSKÉ

CHODNÍK ZAMAJIR II. UDAVSKÉ

Dátum: 24. 3. 2021

V týchto dňoch sa začali realizovať stavebné práce na stavbe „CHODNÍK ZAMAJIR II. UDAVSKÉ“  popri štátnej ceste III/3839 v našej obci od  č.d.223 po č.d.465 v smere na Vyšný Hrušov.

Rekonštrukcia  priestorov KD

Rekonštrukcia priestorov KD

Dátum: 26. 1. 2021

V týchto dňoch bola ukončená rekonštrukcia sociálneho zariadenia v kultúrnom dome.

Nová tribúna

Nová tribúna

Dátum: 21. 12. 2020

K multifunkčnému ihrisku bola osadená nová tribúna.

NOVÉ PARKOVISKO

NOVÉ PARKOVISKO

Dátum: 23. 10. 2020

Pri budove ZŠ s MŠ Udavské bolo vybudované nové parkovisko a upravené priľahlé plochy.

FITNES ZARIADENIA - VONKAJŠIA TELOCVIČŇA

FITNES ZARIADENIA - VONKAJŠIA TELOCVIČŇA

Dátum: 16. 10. 2020

Revitalizácia verejných priestorov obce Udavské s významom pre miestnu komunitu.

OZNAM

OZNAM

Dátum: 21. 9. 2020

V našej obci bola uvedená do skúšobnej prevádzky novo vybudovaná elektrická nabíjacia stanica na námestí obce pri kultúrnom dome.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Dátum: 31. 8. 2020

18.6.2020 začali práce na stavbe MULTIFUNKČNÉ IHRISKO v areáli ZŠ s MŠ Udavské.

21.9.2020 boli ukončené stavebné práce.

WIFI pre TEBA v obci Udavské

WIFI pre TEBA v obci Udavské

Dátum: 23. 6. 2020

Dostupné na námestí obce a vo verejných priestoroch obce.

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Dátum: 22. 6. 2020

Odovzdaním staveniska 13.5.2020 zhotoviteľovi Rastislav Mucha RAMSTAV sa začala realizovať stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Udavské.
16.6.2020 boli práce ukončené a cesta odovzdaná do užívania.
V prílohe foto dokumentácia.

CHODNÍK ZAMAJIR UDAVSKÉ

CHODNÍK ZAMAJIR UDAVSKÉ

Dátum: 22. 6. 2020

Pokračuje rekonštrukcia chodníka.
V prílohe foto dokumentácia.

MAPA obce  1

MAPA obce

Dátum: 8. 6. 2020

V týchto dňoch bola nainštalovaná mapa obce pred kultúrnym domom.

Kamerový systém na námesti

Kamerový systém na námesti

Dátum: 8. 6. 2020

Aktuálne je námestie obce monitorované piatimi kamerami.

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dátum a čas

Dnes je sobota, 15.6.2024, 8:41:35

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Napíšte nám

l

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:72
TÝŽDEŇ:1332
CELKOM:515522

Hlásenie rozhlasu

i

Liturgické oznamy

l

Udavské publikácia

i

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

1. písomná zmienka 1317
Počet obyvateľov 1254
Nadmorská výška 165 m
Mlyn
Kostol
Základná škola